Žaliosios politikos institutas

Žaliųjų idėjų kalvė (think-tank)

Mūsų misija

Skatinti darnios plėtros sprendimų, paremtų moksliniais tyrimais bei ekspertine analize, integravimą į Lietuvos verslą, politiką bei visuomenę.

Mūsų siekiai

Siekiame skatinti Lietuvos įmones, įstaigas ir organizacijas įsitraukti į žaliosios politikos stiprinimą ir vykdymą Lietuvoje.

Projektinės veiklos temos ir tyrimų kryptys

  • žiedinė ekonomika,
  • atsakingas atliekų tvarkymas,
  • atsinaujinanti energetika,
  • energijos efektyvumas,
  • klimato kaita,
  • mažiau taršus transportas ir logistika,
  • atsakingas vartojimas.

Mūsų komanda dirba nagrinėdama šias temas, teikia įrodymais grįstus siūlymus, kaip praktiškai spręsti kylančius iššūkius ir advokatauja už siūlymų perkėlimą į politinį lygmenį.

Dėl šių priežasčių palaikome glaudžius ryšius su sprendimų priėmėjais valstybiniu lygiu (parlamente, ministerijose, savivaldoje), nevyriausybinėmis organizacijomis ir aukščiausius aplinkosaugos standartus atitinkančiomis įmonėmis.

Organizacija veikia nuo 2011 metų sistemingai skleisdama žaliosios politikos idėjas, plėtodama tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo veiklas, įgyvendindama tarptautinio, nacionalinio ir savivaldos lygmens projektus.

Mūsų komanda

Remigijus Lapinskas

Remigijus Lapinskas

Prezidentas

 

Ieva Budraitė

Ieva Budraitė

Projektų vadovė

Šarūnė Dargytė

Šarūnė Dargytė

Ryšių su visuomene vadovė

Lina Ručinskienė

Lina Ručinskienė

Projektų vadovė

Lukas Dovydavičius

Projektų vadovas

Mūsų naujausi projektai

Regioninės konferencijos „Žalioji strategija verslui“

Regioninės konferencijos „Žalioji strategija verslui“

Konferencijų „Žalioji strategija verslui“ ciklas – renginiai, į kuriuos susiburia ekonomikos, verslo, politikos ir kitų sričių atstovai drauge ieškoti geriausių sprendimų, kaip užtikrinti konkretaus regiono ekonominį augimą ir konkurencingumą. Renginių išskirtinumas –...

Projektas „Mažiau tarši logistika“

Projektas „Mažiau tarši logistika“

Šiuo metu „Žaliosios politikos institutas“ drauge su Lietuvos ir užsienio partneriais vykdo tarptautinį Pietų Baltijos programos projektą „Low Carbon Logistics“, kuriuo siekiama sukurti kiekvienai savivaldybei individualiai pritaikytus sprendimus, kurie padėtų spręsti...

Share This